Grenzen aangeven, opkomen voor mezelf, plaats innemen

Waarom wou je hypnose- of regressietherapie?
Grenzen aangeven, opkomen voor mezelf, plaats innemen

Hoe was de ervaring voor jou?
Intens, emotioneel maar verhelderend en verlichtend.

Wat heeft het je gebracht?
Inzicht in patroon van wegcijferen, de nood aan bevestiging en duidelijkheid. Groter mandaat bij mezelf gevonden om op te komen voor eigen wensen en noden, met minder schuldgevoel achteraf.

In welke mate voel je je geholpen door de therapie? (0 = niet / 10 = helemaal)
7

Zou je deze behandeling aanraden aan mensen in je omgeving?
Ja