Regressietherapie

Bij regressietherapie ga je terug naar vroegere ervaringen om je te bevrijden van het belemmerende gedrag, de emoties en de gedachten die nu voor problemen zorgen.

Wat is regressietherapie?

Regressie betekent hier ‘teruggaan in de tijd’. Met regressietherapie gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. Daarnaast gaan we ook op zoek naar de sleutelmomenten die deze gebeurtenis hebben bevestigd en versterkt. Zo brengen we de fundamentele oorzaak van je klacht en de impact daarvan op je leven vandaag in beeld.

Regressietherapie gebruikt het lichaam om de deuren tussen je actieve bewustzijn en je onderbewustzijn te openen. Het is de snelweg naar de kern van een probleem. Vele antwoorden op wezenlijke vragen uit je verleden zitten in je lichaam opgeborgen. Regressiewerk haalt die antwoorden naar boven.

Regressietherapie is geen gesprekstherapie waarbij de therapeut inzicht tracht te verwerven in het probleem. In plaats van bijvoorbeeld de relatie met je vader of moeder te analyseren gaan we dus op zoek naar de sleutelmomenten waarop die relatie een impact heeft gehad op jouw leven en functioneren.

Onderzoek toont aan dat Regressietherapie werkt

Een recent onderzoek in het ‘Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde’ toont de effectiviteit van regressietherapie aan:

  • De score van welbevinden verbeterde van 4.4 naar 7.1 op 10
  • 217 cliënten gaven regressietherapie gemiddeld het rapportcijfer 8.3 op 10
  • 73% van de cliënten bereikte zijn/haar therapiedoel.

Lees het artikel hier »

Regressietherapie is emotioneel lichaamswerk

Doorheen je hele leven is je lichaam de drager van al je ervaringen. Alles wat je ooit meemaakt en ervaart wordt geregistreerd en verwerkt door je zenuwstelsel en opgeslagen in je lichaam. Al die geïntegreerde ervaringen vormen samen je onderbewustzijn, de achtergrond die gestalte geeft aan wie jij bent en hoe je in de wereld staat.

Soms zijn ervaringen zo overweldigend dat ze ons zenuwstelsel overbelasten en het de stress die door deze gebeurtenissen veroorzaakt wordt niet kan verwerken. Dat noemen we trauma, een verwonding van ons innerlijke zelf. Dat hoeven overigens niet altijd de meest vreselijke gebeurtenissen te zijn; soms is een kleine of steeds terugkerende opmerking van iemand die je graag ziet bijvoorbeeld al genoeg.

Op dat moment is het alsof er een stukje van je persoonlijkheid bevriest. Een stukje van jezelf dat allerlei strategieën ontwikkelt om ervoor te zorgen dat je die onmogelijke stress kan overleven en de pijn van het trauma niet hoeft te voelen. Zo ga je je misschien heel klein maken om niet gezien te worden, of net heel groot om nooit meer over je heen te laten lopen. Misschien ga je beter je best doen zodat iemand anders je toch graag zou zien.

Dat trauma laat tegelijkertijd ook een afdruk na in je lichaam in de vorm van een lichaamsgevoel, bijvoorbeeld een dichtgeknepen keel, een zwaar gevoel op de borst of spanning in de buik. Deze lichaamsgevoelens zijn een residu van het oorspronkelijke trauma in ons lichaam.

En vanaf nu zal dat bevroren stukje van jezelf wakker worden als je dat lichaamsgevoel opnieuw ervaart en terug net dezelfde doen om ervoor te zorgen dat je die stress van dat eerste moment toch maar niet terug hoeft te ervaren, ook als dat eigenlijk al lang niet meer nodig is.

Reïncarnatietherapie, wat met vorige levens?

Transpersoonlijke regressietherapie betekent dat we voorbij de grenzen van het persoonlijke gaan. Transpersoonlijke regressietherapie maakt gebruik van beelden en belevingen die opkomen vanuit het onderbewuste.

Er kunnen in een sessie levensechte beelden opkomen die een oorsprong in een vorig leven lijken te hebben. Het ophalen en volgen van deze indrukken heeft een sterk therapeutisch effect. Regressietherapie die ruimte geeft aan deze indrukken noemen we reïncarnatietherapie.

Het is niet nodig om te ‘geloven’ in reïncarnatie of vorige levens om een regressie te doen.

Op de website van The Earth Association for Regression Therapy, de Europese beroepsvereniging van regressietherapeuten vind je ook meer informatie en video’s over regressie- en reïncarnatietherapie.