Hypnotherapie

Hypnotherapie maakt gebruik van hypnose of trance om via je onderbewustzijn inzicht en blijvende positieve veranderingen in je gevoel, je gedachten en je gedrag te bekomen.

Hypnose is een bijzondere bewustzijnstoestand met een ongekend potentieel voor verandering, genezing en zelfontplooiing. Het is een volkomen natuurlijk fenomeen dat ook kunstmatig kan worden opgewekt. Alles over hypnose »

Analyse, coaching en suggestie

Met hypnotherapie werken we voornamelijk op drie gebieden: analyse, coaching en suggestie. Tijdens een behandeling maken we gebruik van een combinatie van deze drie gebieden voor een diepgaand en blijvend resultaat.

Bij hypnotische analyse brengen we de oorzaak van je klacht of probleem in beeld. Hiervoor maken we gebruik van regressie. Onder hypnose gaan we terug naar gebeurtenissen die je niet of niet goed hebt kunnen verwerken. Vaak was je die zelfs al vergeten of wist je niet wat ze te maken hadden met je probleem. De inzichten die je hiermee verkrijgt, hebben vaak al een heel groot effect op hoe je je voelt. Alles over regressietherapie »

Met hypnotische coaching brengen we in beeld hoe jouw onderbewuste overtuigingen en diep ingesleten patronen een invloed hebben op je gevoel, je gedachten en je gedrag vandaag en hoe jij die zelf blijvend kan veranderen. Alles over hypnocoaching »

Met hypnotische suggestie gebruiken we suggestie om de ongewenste patronen in je onderbewustzijn te veranderen. Onder hypnose ben je erg ontvankelijk voor suggestie. Als deze suggestie dan wordt ingezet in functie van je klacht komen de veranderingen heel makkelijk en permanent. Deze methode is ook bijzonder effectief om pijn te behandelen en positieve gedragingen (zelfvertrouwen en motivatie) te installeren en/of te versterken.

Waarvoor is hypnotherapie geschikt

  • Traumaverwerking
  • Stoppen met roken
  • Verslavingen & ongewenste gewoontes
  • Angsten en fobieën
  • Neerslachtigheid
  • Remmingen en blokkades
  • Seksuele problemen
  • Eetstoornissen
  • Over- en ondergewicht
  • Rouwverwerking

Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel. Dit heeft niets te maken met toneelhypnose. En de inzet van hypnose heeft uitsluitend een therapeutisch doel. De hypnotherapeut werkt met verbeelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand, met het accent op reflectie en communicatie.

‘Wat is hypnotherapie’ – NBVH